Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

VÄLKOMMEN TILL SOUL WARRIOR ENERGY!!

Ivars Kvantastrologiska rapporter

Lisas Blogg

Nordisk spirituell musik
Galaktiskt budskap

Onsdag 29/1 2020

Red Rythmic Dragon (Kin 201)

Drömmarna fortsätter att komma och de lösgör dig från frusen energi. Din eld brinner för Livet. Låt inte vatten släcka din inre eld utan elda på så att vattnet blir renande ånga. Din kundalini energi är  idag stark, utmanande och sexuell. Ditt högre jag manifesteras mer och mer i din materia, din kropp och din verklighet. Välkommen hem till dig själv och till stjärnorna, som du aldrig riktigt lämnat.

DAGENS FÄRG är Röd, soluppgången i Öster som ger nytt ljus efter nattens mörker. 

DAGENS GALAKTISKA TON är Rytmisk som är musiken och livets rytm i ditt liv. Acceptera upp och nergångar, följ med i ditt flöde och dansa till sfärernas kosmiska musik. Finn din balans, ett dynamiskt jämviktsläge mellan din själs kärna och en punkt av Enhet förenade i en  organisk livsbejakande rörelse.

DAGENS GALAKTISKA TECKEN är Draken, nr1, starten, urkraften. livets mirakel som växer likt källans rot sprungen från Urmoderns fostervatten av Kärlek. Draken är den första skapelsen ur  de livsvirvlar som kallas stjärnor. Draken är modern och faderns djupa omsorg och närande av barnet som föds på nytt. Stark, trogen och öm vaktar de ljusa Drakarna och regnbågsdrakarna Livet som väcks. Instinkter, det primära, drifterna och överlevnad är centrala för denna dag. Gudomlig tillit innebär att i full förtröstan göra egna val utan säkerhet, att leva utan skyddsnät och att du Litar på Källan. Du får det du behöver i rätt tid! Lev i Nuet och var Livsgnistan som vågar starta om igen, igen och igen. Tack!!