Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

VÄLKOMMEN TILL SOUL WARRIOR ENERGY!!

Ivars Kvantastrologiska rapporter

Lisas Blogg

Nordisk spirituell musik
Galaktiskt budskap

Fredag 15/11 2019

White Solar Worldbridger

Under kvällen går Månen in i sitt hem, kräftans tecken, vilket ger en ökad känslighet. Idag startar månmånad fem i den Galaktiska kalenderna. Femman står för rörelse och frihet och månadens djur är påfågeln. Det galaktiska året som pågår från 26/7 2019 till 25/7 2020 är ”White Magnetic Wizard”, den feminina energins återkomst med magiker och schamaner. Det du förändrar i dig kommer att återspeglas i din verklighet. Den pågående Skorpion-perioden innebär en stor rensning av Karma kring din Kraft och ditt Arv. Du börjar nu känna Kraften i dig från ditt Ljus när du Är som du Är inifrån. Genom att ge upp allt motstånd till det som sker i ditt liv tar du din kraft tillbaka. I djup visshet att det som sker är det bästa för din själ böjer du dig framför din spegel och lämnar allt det som hindrar dig. Du vågar gå igenom död och återfödelse i förvissningen att döden ger nya obegränsade möjligheter. Du vågar möta ditt mörker och kärleksfullt integrera ditt svåra för att nå ditt guld, ditt nya medvetande. Följ med ditt livs strömmande vatten där känslorna flödar och du helas. Desto öppnare du är och desto djupare du vågar gå ner i din brunn desto ”enklare” blir din process de kommande åren. Motstånd mot det du ser i din spegel, motstånd inför din själs väg skapar smärta, lidande, sjukdomar och nytt mörker. Du kommer ändå att ledas av Livet in i dig själv så välj medvetet din väg i acceptans och tacksamhet. Detta val ger dig frihet att gå vidare. Din personliga historia, allt det som begränsat dig och hållit dig tillbaka, denna historia behöver symboliskt dö genom fred och kärlek. När du lämnar det som varit görs plats för det Nya. Worldbridger är döden som ger möjligheter att färdas mellan Världar och återskapa Regnbågsbron i dig. Töm ditt kärl och den Universella Kärleken fyller dig till brädden!!