Soul Warrior Energy
Kvant-Astrologi, Energikalender och Stjärnfrön

Omberg!

Vårt heliga berg, Omberg med drottning Omma ligger strax norr om Ödeshög. Omberg är Sveriges Hjärtchakra och Tredje Öga samt Jordens högre Hjärtchakra!! Vi är Ljuset från Norr! Känner du i ditt Hjärta en dragning till Omberg så se mer information via www.omma.se