Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

2020-11-20

Medvetandets metamorfos!

MÅNFÖRMÖRKELSE I TVILLINGARNA 30/11 2020

November månad avslutas med en ödesmättad Månförmörkelse i Tvillingarnas tecken. Ödesmättad är den på så vis att det finns mycket starka energikopplingar till Månens södra och norra Nod. Månens noder påverkar oss på ett djupgående och vidsträckt plan, eftersom dessa representerar det Förflutna (södra noden) respektive Framtiden (norra noden)!

Noderna befinner sig under en period på c:a 1,5 år i samma stjärntecken och under denna tid styr de vår resa och utveckling som andliga varelser i en viss riktning. Allt enligt planen för mänsklighetens och Jordens intåg i Vattumannens Gyllene Tidsålder!

Sedan våren 2020 befinner sig den Södra Noden i Skyttens tecken och den Norra i Tvillingarna, och detta innebär att det är i dessa båda tecken som Mån- och Solförmörkelserna kommer att infalla framöver. Eklipser (förmörkelser) är mycket kraftfulla energihändelser som transformerar oss på djupet.

Denna gång är det alltså frågan om en Månförmörkelse, vilket betyder att det är Fullmåne. (Solförmörkelser sker vid Nymåne). Fullmånen och Månförmörkelsen infaller i Tvillingarnas tecken där vi har den Norra Noden, det vill säga vår framtid, det vi är på väg emot.

SÅ VAD ÄR DET VI ÄR PÅ VÄG EMOT – VILKA ENERGIER SKA UTVECKLAS OCH INTEGRERAS I OSS NU?

Vi utvecklas mot att bli mer och mer ”kosmiska”, medvetna varelser med Hjärta och Hjärna i balans. Tvillingarnas energi är mycket ”mental”, men den utvecklade Tvillingen har öppnat sitt Hjärta och lärt sig att alltid utgå från Hjärtats guidning, för det är där vi vet vad som är sant och viktigt i varje ögonblick.

Tvillingarnas tecken har också mycket glädje, lättsamhet, nyfikenhet och lekfullhet i sig – och dessa egenskaper anammar vi nu alltmer i vår inställning till livet. Vi lär oss att öppna oss för livets möjligheter och utvecklar Tvillingens flexibilitet, som är en viktig nyckel till Livet i högre dimensioner. Att utveckla förmågan att följa med flödet och lita på Livet, vad som än händer – är helt nödvändigt för att kunna leva i Den Nya Tiden.

Livsglädje, aptit på livet – en barnslig nyfikenhet och förundran över Miraklet som det är att finnas till i en mänsklig kropp på en planet med växter och djur, underskön natur. Vi upptäcker mer och mer att meningen med livet är att Leva! Denna enkla sanning har varit fördold för oss, vi har förblindats av tillvarons alla ”krav”, fixa idéer och föreställningar som våra hjärnor matats med sedan barnsben.

När vi släpper dessa förutfattade meningar om hur saker och ting ska vara, blir vi fria att börja leva livet fullt ut, med vidöppet Hjärta. Och när vi är i detta tillstånd sprider vi vårt Hjärtas Ljus till alla vi möter, och det blir en kedjereaktion av Hjärtöppning och glädjeflöde! Och en vacker dag ser vi oss omkring och inser att vi förverkligat vår framtid, att vi står mitt i den – Den Gyllene Tidsåldern av fulländad Kärlek!

Denna Månförmörkelse i Tvillingarna tar oss ett bra stycke närmare denna verklighet….

Det är slutspurten på 2020 som ligger framför oss nu, och härnäst väntar en Solförmörkelse i Skyttens tecken 14 december! Håll i hatten! – Eller släpp den förresten! I dessa tider ska vi akta oss noga för att klamra oss fast vid någonting – vare sig det är huvudbonader eller gamla föreställningar om tillvarons beskaffenhet……..!! Våga släppa taget och återta mer av din fria, sanna, lekfulla natur – det som verkligen är DU!

Var gärna med på distansmeditation vid Månförmörkelsen, se länk:https://www.facebook.com/events/1044633912718577/
Vi visualiserar Det Nya Paradiset som utvecklas på Jorden i Vattumannens Gyllene Tidsålder och vi tar emot ljuskoder och healing som hjälper denna Gyllene verklighet att manifesteras i oss och vår värld.

5317ad6f2dd505427a9809fa.jpeg

Lisa Aurelius - 06:36:18 | 1 kommentar