Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

2020-08-05

LEJONPORTALEN 2020 – Mot Högre Höjder!

Lejonportalen är öppen 26/7-12/8, med en kulmen i energin 8/8.

Lejonportalen innebär en rejäl skjuts framåt i Uppstigningsprocessen! Vi får ta emot nya ljuskoder från Sirius och Orion som ”låser upp” mer av våra fördolda resurser som andliga varelser. Det sker en uppgradering av vår DNA, aktivering av våra ljuskroppar och expansion av Ljuset i Hjärtat. 

Ett ”ljuspåslag” sker varje år vid Lejonportalen, men i år lär Ljuset som kommer in bli starkare än någonsin – därför att vi befinner oss där vi gör i evolutionen… (Talet 20 står för Ljuset, så 2020 betyder Dubbelt Ljus – en liten ledtråd till oss…!) Ja, det behövs mycket Ljus i detta skede, för att komma vidare i processen enligt Den Gudomliga Planen för Jorden och mänskligheten.

Vi har nyligen gått in i ett nytt Galaktiskt år: BLUE LUNAR STORM! Denna energi handlar om kraftigt accelererad transformation – vi tvingas konfrontera det mörka och svåra för att lösa upp det inom oss. En period av djup rening ligger framför oss nu, där Ljuset och Mörkret arbetar parallellt. Det starka Ljuset driver på förlösandet av Mörkret och inga skelett kommer undan i garderoben!

Lejonet är en stark representant för Ljuset, genom att detta stjärnteckens styrare är Solen. Lejonet bär Ljuset med stolthet, självsäkerhet och lugn. Lejonenergin hjälper oss att stå stadigt i vårt eget Ljus, när det stormar i oss och runt oss. Ja, det är fullt möjligt att vara närvarande i Hjärtats Ljus, samtidigt som Stormen pågår för fullt! Lejonet styr över Hjärtat och Hjärtat är porten till den Femte Dimensionen. I Femte dimensionen är allt Frid. Vi vilar i Stormens öga.

Lejonenergin handlar mycket om Självförtroende och Självkärlek – att Tro på sig själv och sina förmågor (inte minst sina andliga gåvor) och att Älska sig själv förbehålllslöst. I det tillståndet LYSER man… Detta är Lejonhjärtats hemlighet, som ska väckas i oss alla nu! Öppna ditt Hjärta och välkomna Lejonportalens Stora Ljusvåg som sköljer in! Den sköljer bort tvivel och missmod så att ditt Hjärtas Sol kan lysa klarare! Den ger dig mod att visa dina framtassar och sprida ditt Kärleksljus – din gåva till Världen!

NYMÅNE I LEJONET 19/8 kl. 04:41

Elva dagar efter att vi stigit igenom Lejonportalen når vi en stark Nymåne i Lejonet. Denna kommer att fungera som en uppföljning av vad vi gått igenom under årets Lejonsäsong och hjälpa oss att integrera de nya energierna och insikterna och på bästa sätt ta dem med oss på vår fortsatta resa.

Var gärna med på distansmeditation med Ombergs Ljusarbetare kvällen före Nymånen i Lejonet dvs. tisdag 18/8. Vi integrerar ljuskoderna från Lejonportalen och visualiserar Det Nya Paradiset som ska utvecklas på Jorden. Ingen kostnad, alla kan delta. Anslut dig i Hjärtat, där du är. Se länk! https://www.facebook.com/events/901372490347539/

lions gate.jpeg

Lisa Aurelius - 05:38:15 | 1 kommentar