2021-02-17

Uppbrott och Förändring!!

Den 17/2 kl. 20:06 är kvadraturen mellan Saturnus och Uranus exakt. Det handlar om en brytpunkt mellan Det Gamla och Det Nya – vilket kan ta sig uttryck både i vår inre och yttre värld.

Kvadraturen mellan Saturnus och Uranus är en pågående energi under hela 2021 – men den kulminerar vid tre tillfällen under året – och det första datumet är alltså nu 17/2. (De övriga datumen för den exakta kvadraturen är 14/6 och 24/12.)

Detta är ingen dans på rosor – snarare en vulkanisk kraft som vill bryta oss loss från gamla begränsningar så att vi kan leva FRIA i Den Nya Tiden!!!!!

Uranus är i Oxens tecken som handlar mycket om vårt egenvärde. Kan du se att du ÄR Kärlek och Ljus och att du kommit till Jorden för att stråla detta Ljus? Kan du ta emot all den kärlek och lycka som Livet vill ge dig?

Saturnus i Vattumannen vill hjälpa oss att bygga upp ett Nytt Liv i den Nya Tidens Livsglädje! Och för att göra det, måste vi bryta oss loss från de gamla begränsande strukturerna, reaktionerna, tankeformerna och mönstren.

Vi kan också se i Mirakelkalendern 2021 att MÅNEN, fantastiskt nog, också just nu är i Oxens tecken och förstärker vår personliga upplevelse av denna kvadratur!! – För som vanligt är all förändring i det yttre i första hand frågan om ett verklighetsskifte INOM OSS…..

ÖVER 2000 MIRAKELKALENDRAR ÄR NU SÅLDA!!
Det känns fint att veta att så många nu lever med Mirakelkalendern i sina dagliga liv – följer Månens energi, utvecklar sitt samskapande med Universum och sitt fokus på Tacksamhet och glädje! Kvarvarande Mirakelkalendrar säljs nu ut för bara 49 kr av flera återförsäljare, bl.a. Vattumannen och Paneter.
www.vattumannen.se
https://www.paneter.se/mirakelkalendern-2021

2a91b0f6d7904d37bab06f9e4f1e7bca.jpeg

Lisa Aurelius - 11:01:16 | 1 kommentar