2021-02-01

FEBRUARI 2021 – Finn Friden i kaoset!!

De dynamiska energierna fortsätter även denna månad, med många kvadraturer (90-gradersvinklar) mellan planeterna, som vill tvinga fram förändringar! Allt för det högsta, bästa, goda förstås – även om det kan kännas svårt i stunden…

Den mest utmanande kvadraturen är den mellan Saturnus och Uranus. Detta är en aspekt som kommer att pågå och påverka oss under hela 2021. Den blir exakt vid 3 tillfällen under året och det första datumet är 17/2. Det handlar om en mycket stark kollision mellan Det Gamla och Det Nya – en kraft för frigörelse och genombrott!

Vattumannens energi är i majoritet på stjärnhimlen nu – vilket är helt perfekt, med tanke på att vi nyligen gått in i Vattumannens tidsålder! Vattumannen är Den Nya Tiden – och nu befinner sig Solen där – i sällskap med Venus (från 1 feb), Merkurius, Jupiter och Saturnus!

Vattumannen/Uranus handlar om vårt Högre Medvetande. Dessa energier hjälper oss att betrakta allt ur ett Högre perspektiv. Vi ser oss själva och världen ur ett själsligt perspektiv; vi ser att detta är en resa som våra själar valt för sin utvecklings skull. Och att prövningarna mynnar ut i något mycket gott, Ljust och vackert.

Merkurius är i retrograd (30/1–21/2) och detta medför att planeten kommer att befinna sig i Vattumannens tecken under en ovanligt lång period – faktiskt ända till mitten av mars! Merkurius representerar vårt ”lägre” medvetande – och under sin långa vistelse i Vattumannen kommer vi få hjälp med att integrera vårt mänskliga medvetande med det Högre, Kosmiska Medvetandet. Meditation är ett bra hjälpmedel i denna process.

Merkurius retrogradperiod är mycket betydelsefull. Merkurius är en personlig planet som vill lära dig något mer om vem du är. Vattumannen vill att vi ska vidga våra vyer, se bortom horisonten av vad vi trodde var möjligt. Nya livsvägar öppnar sig!

Mycket händer med oss nu. Det sker aktiveringar och uppgraderingar av hjärnan, nervsystemet, 3:e ögat och högre chakror. Ta väl hand om den fysiska kroppen, jorda dig, andas. Gör vad du kan för att vara i balans, med kost, hälsa och motion. Vi genomgår en djupgående omstrukturering under denna period, och det kan ta på krafterna! –Men också bringa stor klarhet!

En annan aspekt som samverkar mycket bra med övriga energier är Neptunus T-kvadratur till Månens noder. Denna har pågått under flera månader och kommer att vara fortsatt stark under hela februari. Neptunus är i sitt hem Fiskarna och det har att göra med Den högre verkligheten; ett andligt medvetande i utveckling. Den norra Noden (dit vi är på väg) är i det Merkurius-styrda tecknet Tvillingarna. Vi upplever mer och mer att vi är andliga varelser i fysiska kroppar som skapar vår egen verklighet i våra jordiska liv. Och att vi faktiskt själva kan styra över medvetandet och bestämma vad vi vill skapa!

Som kronan på verket har vi Nymånen i Vattumannen 11/2 – där ett stort antal himlakroppar samlats i Vattumannens tecken!! Denna Nymåne fungerar som ännu en kraftfull Portal till Den Nya Tiden!! En “Uppföljnings-portal” efter Vintersolståndet! Som sedan, två veckor senare, följs upp av den vackra Fullmånen i Jungfrun 27/2.

Vid Nymåne och Fullmåne har vi distansmeditation med Ombergs Ljusarbetare kl. 21.00,  där alla är välkomna att delta. (Brukar vara över 600 deltagare!!) Anslut dig i Hjärtat, där du är. Här är länken till Nymåne-meditationen 11/2:
https://www.facebook.com/events/463734684647136/

februari 2021.jpg

Lisa Aurelius - 09:54:55 | 2 kommentarer