Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

2019-07-09

Månförmörkelsen 16 juli – Försonas med Det Gamla!

Energierna kring den starka eklipsen i Stenbocken 16/7 handlar mycket om att SLÄPPA TAGET OM DET FÖRFLUTNA och VÄLSIGNA VÅRA FÖRFÄDER!
 
Den Gamla Världen (som fortfarande håller ett stadigt grepp om oss) måste förlösas för att Den Nya Världen ska kunna ta form! Så länge vi fördömer ”det mörka” som varit, och är – så håller vi kvar det! Det behöver ske ett djupt helande INOM OSS där vi fullständigt FÖRLÅTER allt ”elände” som någonsin har ägt rum i vårt eget liv och i tidigare generationer i vår släkt, såväl som i världen vi lever i! Ett totalt försonande är nödvändigt för att vi ska kunna gå vidare in i det Nya!
 

Denna Månförmörkelse bär potentialen för en mycket kraftfull transformation! (Starka aspekter med Pluto, Saturnus och södra Noden i Stenbocken!) Det Gamla måste få ”brinna upp” – all smärta och mörker som någonsin burits av oss, våra förfäder och andra medsjälar på denna planet! När detta får förlösas frigörs en enorm Ljuskraft!
 
Förbränningsprocessen går till så, att vi inom oss VÄLSIGNAR allt som har varit och inser att det, hur fruktansvärt det än har varit, har tjänat ett Högre Syfte. Allt lidande, i alla dess former, har BANAT VÄG för Ljuset! Det är en del av den Gudomliga Planen att all den ”lagrade” smärtan ska försonas nu, och det sker, som alltid, genom Hjärtats eld.  Det är i vårt Hjärta, och bara där, vi kan se Sanningen och Känna Sanningen! Hjärtat dömer inget som ”rätt” eller ”fel”, ”bra” eller ”dåligt” – utan ser att allting har varit en del av Själarnas Rollspel. Därmed kan vi känna en TACKSAMHET för det allra Mörkaste, och för de Själar som åtagit sig att spela de ”mörka” rollerna!
 
Och nog är det fantastiskt att vi nu har kommit till denna tid i evolutionen då det närmar sig en BEFRIELSE! 
Mörkret och smärtan föder Den Nya Ljusa Världen, där både vi och Jorden pånyttföds i Harmoni och Kärlek!

 
Sannolikt kommer denna Månförmörkelse att röra upp starka känslor – det kan hända oväntade saker både i det yttre och i det inre. Tillåt dig att känna allt som vill kännas! Kanske väcks en djup sorg, från djupet av vår själ – blandat med tacksamhet och eufori! Själen jublar, mitt i allt elände, eftersom den vet vart vi är på väg…………!
 
Var gärna med och meditera, där du befinner dig, vid tidpunkten för Månförmörkelsen kl. 22.00: (se länk!)

[font=Times]https://www.facebook.com/events/2687630091247230/?active_tab=about[/font]
 

Den som vill kan göra följande förlåtelseceremoni inom sig:
I Gudinnans varma Hjärta ber vi om full välsignelse för allt lidande och mörker som ägt rum på denna planet genom generationerna. Skapa inre bilder av hur du tackar dina förfäder – kanske du vill föreställa dig att du bugar dig för dem alla i vördnad och tacksamhet för den smärta de gått igenom i sina liv och att du lägger blommor vid deras fötter. Tacka sedan dig själv för all den smärta som DU tagit på dig att gå igenom. Se hur det regnar blommor över dig och hela skapelsen och att världen befrias i Ljuset!

ljus i nyckelhal.jpg
ljus i brostet.jpg

Lisa Aurelius - 19:25:50 | 2 kommentarer