Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

2019-07-08

Det Nya Kristallnätverket

Sedan en tid tillbaka har jag känt mig väldigt intresserad av Jordens energicenter, kraftplatser, leylinjer etc. – det är något som ihärdigt ”pockar på” inom mig… Man blir dock lätt förvirrad när man söker kunskap inom detta område, eftersom det florerar så mycket olika information och uppgifter! 

Vad är Kristallnätverket och varför är det viktigt?
Kristallnätverket är som ett ljushölje runt Jorden, ett nätverk av ljuskanaler som kopplar oss samman med varandra, Jorden och det Gudomliga Alltet! Kristallnätverket är av största vikt i denna tid, eftersom det är vår länk till den 5:e dimensionen!!

Uppstigningen till 5D sker med Människan och Jorden i symbios, dvs. Jorden hjälper oss och vi hjälper Jorden! Det sker genom att vi höjer vår frekvens och integrerar allt mer Ljus i våra kroppar och system.

Så hur är detta nätverk uppbyggt, var finns de viktiga linjerna och punkterna? 
Det finns som sagt mycket information om olika center, portaler och kanaler, men än så länge har vi (så vitt jag vet?) inte fått tillgång till någon karta över hela systemet! Det kanske kommer, tids nog – vem vet? Men egentligen behöver vi inte veta! Det enda vi behöver göra är att inställa oss som Redskap i Ljusets Tjänst och följa den guidning vi får! Vi är alla vandrande Ljuspelare, och vår uppgift är att hålla vår kanal så öppen som möjligt mellan Det Kosmiska Hjärtat, vårt eget Hjärta och Jordens Hjärta.

Jag har dessutom på känn att det är en omstrukturering på gång – att hela kristallnätverket håller på att uppgraderas och förändras på olika sätt – att det skapas nya kanaler och kanske rent utav nya chakror!? Det är sedan gammalt känt att Jorden har 7 chakror, och för ett år sedan kom det till min kännedom att även länder har chakror! (Att Omberg är Sveriges Hjärtchakra fick jag veta samma dag som jag flyttade hit!) Med tanke på att våra mänskliga, andliga kroppar på senare år har uppgraderats från 7 till 12 chakror, undrar jag om inte detsamma skett med Jorden… ? (Tänk om Omberg i Den Nya Tiden är ett av Jordens chakror – jag inser nu att det finns starka indikationer på att så kan vara fallet – återkommer till detta i ett kommande inlägg!!!)

A och O i denna tid är att inte låsa fast sig vid ”gammal” kunskap, utan att förutsättningslöst vara öppen för det nya som kommer – vad det än gäller!! Vi behöver SLÄPPA TAGET om allt som vi tror oss veta och lita på Universums Visdom och den Kosmiska Planen som utvecklar sig steg för steg, i perfekt Gudomlig Ordning!

Kristallnätverket förstärks och byggs upp i stadig takt – som accelererar nu under 2019, 2020 och 2021, eftersom ”födelseprocessen av Det Nya” befinner sig i ett kritiskt stadium! Vi får till oss mer och mer information om hur vi ska jobba med Ljuset och på vilka platser vi ska befinna oss och verka. Det är aldrig någon slump var vi bosätter oss och vad vi känner en dragning till – Universum placerar oss precis där vi ska vara och använder oss, var och en, på bästa sätt!

Kristallnätverket fungerar som ett ANKARE till den 5:e dimensionen och den Nya Jordens tillblivelse! Att dagligen koppla oss samman med Kristallnätverket är ett sätt att hålla fokus på Det Nya, och inte låta sig skrämmas eller nedslås när Den Gamla Världen skälver i sina grundvalar. Att fastna i rädsla och missmod är att fastna i lägre frekvenser – vilket effektivt motverkar uppstigningen!  (Delta gärna i våra gemensamma meditationer vid varje Nymåne och Fullmåne – Ombergs Ljusarbetare.)

Tillsammans bygger vi upp och förstärker fältet av Ljus som föder Den Nya Människan och Den Nya Jorden!

goldengrid.jpg

Lisa Aurelius - 07:48:19 | 2 kommentarer