FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2021 2021-02-26T13:00:39+00:00 Admin ~/ Helande kraft flödar in... ~/?x=entry:entry210219-173445 2021-02-19T17:34:45+00:00 2021-02-19T17:34:45+00:00

FULLMÅNE I JUNGFRUN 27/2 2021

En mjuk, feminin, helande energi präglar denna fullmåne. [Läs mer…]

Når vi fram till varandra? ~/?x=entry:entry210219-114811 2021-02-19T11:48:11+00:00 2021-02-19T11:48:11+00:00

Nu (19/2) stundar en dynamisk kvadratur mellan Mars och Venus på stjärnhimlen! 
En kollision mellan manligt och kvinnligt – som kan ta sig uttryck på olika sätt – allt från het passion till heta gräl….(!)💥 😮 

Det är en energi som manar till KONFRONTATION mellan det maskulina och feminina för att möjliggöra en upplösning av de barriärer som byggts upp inom oss. [Läs mer…]

Uppbrott och Förändring!! ~/?x=entry:entry210217-110116 2021-02-17T11:01:16+00:00 2021-02-17T11:01:16+00:00

Den 17/2 kl. [Läs mer…]

Startskott för ett Nytt Kapitel! ~/?x=entry:entry210204-165726 2021-02-04T16:57:26+00:00 2021-02-04T16:57:26+00:00

NYMÅNE I VATTUMANNEN 11/2 2021 – Startskott för ett Nytt Kapitel i utvecklandet av Vattumannens Gyllene Tidsålder på Jorden! 

Detta är årets viktigaste Nymåne för att sätta INTENTIONER för den framtid vi vill skapa i Den Nya Tiden! 
Hela 6 planeter befinner sig i Vattumannens tecken!. [Läs mer…]

FEBRUARI 2021 – Finn Friden i kaoset!! ~/?x=entry:entry210201-095455 2021-02-01T09:54:55+00:00 2021-02-01T09:54:55+00:00

De dynamiska energierna fortsätter även denna månad, med många kvadraturer (90-gradersvinklar) mellan planeterna, som vill tvinga fram förändringar. [Läs mer…]